O strategickém rozvojovém plánu

Strategický rozvojový plán obce vzniká společnou iniciativou obyvatel, místních zájmových organizací a zastupitelstva obce. Plán vychází z koncepčních dokumentů kraje, České republiky a Evropské unie. Obsahuje základní cílovou vizi, programové cíle hlavních priorit a opatření k jejich postupné realizaci. Rádi vám pomůžeme s vytvořením takového rozvojového dokumentu, jaký si zastupitelstvo obce konkrétně přeje. S naší podporou vznikají desítky let stručné projekty malých obcí i rozsáhlé plány významných regionálních komunit.

Proces, který vede od současného výchozího stavu k požadovanému cílovému stavu lze obecně označit za – cestu změny. Je to soubor kroků, opatření, aktivit, jejichž postupným naplněním dojde k realizaci záměru. Na proces strategického plánování lze nahlížet z pozice analýzy budoucích potřeb. V tomto případě lze veškeré záměry rozdělit na tři samostatné sekce:

● 2024-04-14 ● Techniky strategického rozvojového plánování 1

● Co odstranit?
Z pohledu analýzy a predikce budoucích potřeb je možné definovat procesy, objekty nebo mechanismy, které bude vhodné opustit ( např. pronajmout, prodat, zlikvidovat ).

● Co udržovat?
Velká většina aktivit na úrovni komunální samosprávy se věnuje údržbě současného stavu. Převzít, udržovat a později  opět předat  správu obce v uspokojivém stavu, je bezesporu náročný úkol.

● Co vytvořit?
Z pohledu analýzy a predikce mohou vyplynout nové potřeby, které bude třeba realizovat. Je ovšem třeba pamatovat na to, že vše nové bude třeba dále udržovat. A provozní náklady se mohou stát pro rozpočet obce daleko větší zátěží, než jednorázové náklady pořizovací.

Již více než 25 pracujeme na soustavném zlepšování naší metodiky řešení strategických rozvojových plánů podle zásad původně japonské metodiky KAIZEN.