Začátek roku je optimálním časem pro aktualizaci vašeho strategického rozvojového plánu.
Rádi vám pomůžeme s jejím řešením.

Vyžádejte si nabídku >

Strategický rozvojový plán obce (města)

Od roku 1993 pomáháme městům a obcím se strategickým rozvojovým plánováním. Rádi i vám pomůžeme s vytvořením kvalitního rozvojového dokumentu, který obce používají nejen při žádostech o dotace. Autorem rozojových plánů je Ing. Petr Šika (www.petrsika.com), dlouholetý specialista oboru.