Strategický rozvojový plán obce

Strategický rozvojový plán

Strategický rozvojový plán obce vzniká společnou iniciativou obyvatel, místních zájmových organizací a zastupitelstva obce. Plán vychází z koncepčních dokumentů kraje, České republiky a Evropské unie. Obsahuje základní cílovou vizi, programové cíle hlavních priorit a opatření k jejich postupné realizaci. Rádi vám pomůžeme s vytvořením takového rozvojového dokumentu, jaký si zastupitelstvo obce konkrétně přeje. S naší podporou vznikají desítky let stručné projekty malých obcí i rozsáhlé plány významných regionálních komunit.

srpo_cz_5

Proces, který vede od současného výchozího stavu k požadovanému cílovému stavu lze obecně označit za – cestu změny. Je to soubor kroků, opatření, aktivit, jejichž postupným naplněním dojde k realizaci záměru. Na proces strategického plánování lze nahlížet  z pozice analýzy budoucích potřeb. V tomto případě lze veškeré záměry rozdělit na tři samostatné sekce:

srpo_cz_11

● Co odstranit?
Z pohledu analýzy a predikce budoucích potřeb je možné definovat procesy, objekty nebo mechanismy, které bude vhodné opustit ( např. pronajmout, prodat, zlikvidovat ).

● Co udržovat?
Velká většina aktivit na úrovni komunální samosprávy se věnuje údržbě současného stavu. Převzít, udržovat a později  opět předat  správu obce v uspokojivém stavu, je bezesporu náročný úkol.

● Co vytvořit?
Z pohledu analýzy a predikce mohou vyplynout nové potřeby, které bude třeba realizovat. Je ovšem třeba pamatovat na to, že vše nové bude třeba dále udržovat. A provozní náklady se mohou stát pro rozpočet obce daleko větší zátěží, než jednorázové náklady pořizovací.

srpo_cz_1

 

srpo_cz_3

srpo_cz_2

srpo_cz_6

srpo_cz_7

srpo_cz_8

srpo_cz_9srpo_cz_10

Praktické informace o strategickém rozvojovém plánu ZDE

  • Chcete dostat nabídku na zpracování Strategického rozvojového plánu?

    Dohodněte si nezávaznou informační schůzku.

Comments are closed.