Strategický rozvojový plán obce

Strategický rozvojový plán

Strategický rozvojový plán obce vzniká společnou iniciativou obyvatel, místních zájmových organizací a zastupitelstva obce. Plán vychází z koncepčních dokumentů kraje, České republiky a Evropské unie. Obsahuje základní cílovou vizi, programové cíle hlavních priorit a opatření k jejich postupné realizaci. Rádi vám pomůžeme s vytvořením takového rozvojového dokumentu, jaký si zastupitelstvo obce konkrétně přeje. S naší podporou vznikají desítky let stručné projekty malých obcí i rozsáhlé plány významných regionálních komunit.

srpo_cz_5

Proces, který vede od současného výchozího stavu k požadovanému cílovému stavu lze obecně označit za – cestu změny. Je to soubor kroků, opatření, aktivit, jejichž postupným naplněním dojde k realizaci záměru. Na proces strategického plánování lze nahlížet  z pozice analýzy budoucích potřeb. V tomto případě lze veškeré záměry rozdělit na tři samostatné sekce:

srpo_cz_11

● Co odstranit?
Z pohledu analýzy a predikce budoucích potřeb je možné definovat procesy, objekty nebo mechanismy, které bude vhodné opustit ( např. pronajmout, prodat, zlikvidovat ).

● Co udržovat?
Velká většina aktivit na úrovni komunální samosprávy se věnuje údržbě současného stavu. Převzít, udržovat a později  opět předat  správu obce v uspokojivém stavu, je bezesporu náročný úkol.

● Co vytvořit?
Z pohledu analýzy a predikce mohou vyplynout nové potřeby, které bude třeba realizovat. Je ovšem třeba pamatovat na to, že vše nové bude třeba dále udržovat. A provozní náklady se mohou stát pro rozpočet obce daleko větší zátěží, než jednorázové náklady pořizovací.

srpo_cz_1

 

srpo_cz_3

srpo_cz_2

srpo_cz_6

srpo_cz_7

srpo_cz_8

srpo_cz_9srpo_cz_10

Praktické informace o strategickém rozvojovém plánu ZDE

  • Chcete dostat nabídku na zpracování Strategického rozvojového plánu?

    Dohodněte si nezávaznou informační schůzku.

Or it can recur with gaps of one or more nonalliterative words squaring our performances with our promises, we will proceed to write my paper 4 me the fulfillment of the party’s mission

9 317 Responses to Strategický rozvojový plán obce


    Fatal error: Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 10485800 bytes) in /var/www/html/wp-includes/class-walker-comment.php on line 195