Praktické informace

Rádi vám pomůžeme s vytvořením takového rozvojového dokumentu, jaký si zastupitelstvo obce konkrétně přeje. S naší podporou vznikají desítky let stručné projekty malých obcí i rozsáhlé plány významných regionálních komunit.

Předmětem naší odborné spolupráce není říkat vám, jak se má obec rozvíjet. My předkládáme návrhy a doporučení, inspirujeme vás, transformujeme vize do podoby konkrétních akčních opatření, koordinujeme debatu a výzkum potřeb obyvatel. Ze všech těchto zdrojů pak vytváříme pracovní verze plánu. Je pravda, že rozhodování o konečné podobě výsledného strategického rozvojového dokumentu zůstává vždy na zastupitelstvu obce.

  • Cenový, termínový a obsahový rámec vychází z vašeho zadání
  • Do procesu tvorby strategického plánu zapojujeme zastupitele i místní veřejnost
  • Pracovní i finální verzi posuzuje zastupitelstvo obce

Je příjemné sledovat efektivitu odpovědně odvedené práce. Za desítky let činnosti v oboru jsme vypracovali osvědčené metodické postupy, s jejichž pomocí vznikají stručné rozvojové plány nejmenších obcí i podrobné strategické dokumenty městysů. Za tuto dobu jsme získali důvěru významného počtu obcí v celé ČR. Radujeme se z jejich spokojenosti, úspěchu, prosperity. Nasloucháme potřebám obyvatel a respektujeme časové možnosti aktivních zastupitelů. Snažíme se hledat optimálně vyhovující modely spolupráce. Řadu praktických informací obsahuje naše odborná publikace Strategický rozvojový plán obce – teorie a praxe. Najdete v ní shrnutí našich praxí ověřených principů tvorby rozvojových dokumentů. Na nezávazné informační schůzce vám předložíme ukázky celkového zpracování strategického rozvojového plánu a vysvětlíme vaše případné dotazy. K projednání a odsouhlasení v ZO dostanete písemnou složku s podrobně strukturovanou nabídkou.

Uložte si praktické informace ve formátu pdf: prakticke-informace.pdf

Chcete dostat nabídku na zpracování Strategického rozvojového plánu?

Dohodněte si nezávaznou informační schůzku.

 

Comments are closed.